Definirea conținutului chestionarelor și elaborarea metodologiei de cercetare

Etape în elaborarea metodologiei de cercetare:

  • identificarea rezultatelor preconizate și a ipotezelor de lucru;
  • inventarierea surselor informaţionale/ statistice pentru susţinerea obiectivelor stabilite (INS, Direcţiile regionale de Statistică, ANOFM/ AJOFM);
  • culegerea datelor pentru construirea eşantionului (documentare, colectare, analiză, propunere model alternativ);
  • realizarea unei baze de date cu toate comunele din cele 5 regiuni analizate, tipologizate pe clase de mărime, potrivit metodologiei INS;
  • elaborarea draft-urilor de chestionar, inclusiv gestionarea corespondenţei aferente şi a feedback-ului oferit experţilor din echipa de lucru;
  • finalizarea în echipă şi transmiterea chestionarului pentru cercetarea cantitativă, validarea de către echipa de management ;
  • elaborarea metodologiei cercetării, împreună cu experţii CRESC, FNDC şi ABN;
  • finalizarea şi transmiterea metodologiei de cercetare, validarea de către echipa de management.

Chestionar

 

 
Free business joomla templates