Categorie 1

În cadrul proiectului s-a realizat un studiu pentru a identifica atât nevoile de formare specifice în rândul persoanelor neocupate, cât şi oportunităţile pentru deyvoltare durabilă în sectorul terţiar.

Au fost colectate şi prelucrate date pentru crearea unui model de măsuri de formare care să stimuleze ocuparea activă a somerilor din regiunile propuse şi să faciliteze informarea şi consultanţa în sprijinul iniţiativelor antreprenoriale.

Bunele practici identificate, naţional si transnaţional, vor servi la definirea unui model eficient.

Aceste date şi practici de succes au fost identificate prin:

   • Ancheta compilativă a textelor şi documentelor existente
   • Achiziţii de date statistice si rapoarte de la asociaţii patronale, sindicate şi institute de cercetare.
   • Administrarea de chestionare în organizaţii şi birouri din zonele selectate.
   • Interviuri cu autorităţi şi reprezentanţi locali
   • Organizarea de focus grupuri cu participanţi selectaţi din yonele rurale
 
Free business joomla templates