Informații despre proiect

 

A.   Contextul proiectului

 

Strategia postaderare si Strategia Lisabona relansata in anul 2005 recomanda Statelor Membre sa atinga un nivel substantial de investitii publice si private in resursele umane si sa utilizeze cat mai eficient resursele puse la dispozitie prin Fondul Social European. Primul obiectiv care priveste contracararea somajului trebuie completat cu cel legat de cresterea procentului ocuparii (70% conform Strategiei Lisabona) corelat, in cazul Romaniei si cu necesitatea imbunatatirii mediului de afaceri. Programul National de Reforme 2007 – 2010 prevede de asemenea printre obiectivele sale principale, cresterea ratei de ocupare a populatiei inactive, politici pentru stimularea crearii intreprinderilor mici si mijlocii si politici orientate sper modernizarea agriculturii, prin reducerea populatiei ocupate in aceasta ramura si cresterea populatiei ocupate in alte ramuri, in special in domeniul serviciilor. Toate activitatile de formare prevazute in proiect contribuie la atingerea urmatoarelor obiective definite la nivel national de catre Programul National de Reforme 2007 – 2010 si anume:

4.1 Consolidarea Pietei Muncii, cu accent deosebit pe 4.1.1. „Imbunatatirea accesului pe piata muncii”;

4.1.2. „Flexiilizarea pietei muncii”;

4.1.4. „Activarea fortelor de munca din zonele rurale”.

 

Proiectul propus garanteaza o contributie la indeplinirea obiectivelor previzionate, in corcondanta cu cele ale strategiilor nationale si europene privind ocuparea si dezvoltarea resurselor umane prin: - imbunatatirea integrarii pe piata muncii in randul somerilor tineri si promovarea accesului femeilor in activitati economice in zonele rurale, tinind cont de deficitul de calificare sau experienta, prin urmarirea directiei „Educatia si instruirea intreprinzatorilor” din Carta Europeana a Intreprinderilor Mici. - formarea si orientarea persoanelor neocupate din zonele rurale catre desfasurarea de activitati economice in mod independent, ca persoane fizice (self-employed) sau ca asociatii familiale, prin acordarea de asistenta specializata si consultanta pentru initiative de afaceri, in faza premergatoare infiintarii unei intreprinderi. - formarea de competente antreprenoriale si suport in obtinerea unor calificari manageriale in randul tinerilor cu pregatire, in cautarea de oportunitati pentru ocupare activa. - imbunatatirea resurselor umane si influentarea structurii economice in zonele rurale, prin atragerea persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta in crearea de oportunitati de dezvoltare antreprenoriala in sectorul serviciilor. Solicitantul este o organizatie activa la nivelul entitatilor publice regionale, cu autoritate in atragerea resurselor disponibile pentru implementarea eficienta a obiectivele urmarite. Proiectul de fata va sprijini dezvoltarea pe baze noi si sustenabile a sistemului de formare la nivel regional, raspunzand urmatoarelor nevoi identificate la nivelul somerilor tineri (grupul tinta) si la nivelul celorlalti participanti in proiect: - nevoia de ocupare activa a participantilor pe durata proiectului si sustinere in incadrarea lor pe piata muncii - nevoia de a acoperi atat formarea competentelor specifice antreprenoriale si manageriale, cat si competente generale si dezvoltarea de calificari - nevoia de a asigura un acces general si echitabil al tuturor persoanelor neocupate.

 

Ca resurse de formare antreprenoriala specifica Grupul Tinta al proiectului este format din cei 75 de someri din zonele rurale dintre care 50 sunt barbati si 25 sunt femei. Activitatile au fost proiectate pe grupuri omogene de participanti la formare. Varsta medie a participantilor este de 29 de ani, iar distributia pe varste a acestora este urmatoarea: 18-25 de ani: 72; 26-30 de ani: 52; 31-35 de ani: 38; 36-40 de ani: 26; 41-45 de ani: 8; peste 45 de ani: 4.

 

Participantii la formare sunt someri, someri de lunga durata, angajati la nivel local sau persoane ocupate in agricultura de subzistenta. Pentru a asigura o satisfactie personala mai mare si pentru a creea grupuri de studiu omogene, un studiu va fi realizat pentru identificarea atat a nevoilor de formare specifice in randul persoanelor neocupate, cat si oportunitatile pentru dezvoltare durabila in sectorul tertiar.

Tuturor participantilor le sunt acordate aceleasi oportunitati, indiferent de sex, varsta, religie si etnie. Tipurile de nevoi de formare pentru grupul tinta sunt: imbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale; dobandirea si achizitionarea de competente teoretice si practice necesare pentru integrarea in campul muncii; orientare si consultanta premergatoare dezvoltarii unei afaceri, imbunatatirea competentelor necesare ocuparii in economia de servicii.

 

B.               Justificare pt. Nevoia implementarii acestui proiect :

 

Investitia in masuri active de ocupare si dezvoltare durabila vizeaza integrarea durabila pe piata muncii a persoanelor inactive din zonele rurale si conditii pentru tranzitia de la agricultura de suzistenta catre dezvoltarea intreprinderilor non-agricole. Aceasta contribuie la imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale cu noi competente care pot genera dezvoltarea locala si oportunitati de ocupare. Entitatile publice si private locale sunt constiente de importanta implicarii persoanelor din cadrul comunitatii in activitati antreprenoriale care sa stimuleze economia de servicii.

Abordarea lor deschisa permite dezvoltarea unui model de interventie bazat pe oportunitatile de dezvoltare durabila locale si determinarea nevoilor de formare specifice fiecarei regiuni in parte.

Prin prezentarea si analizarea nevoilor de formare si a nivelului de pregatire, precum si a interesului pentru servicii de asistenta si consiliere pentru stimularea activitatilor antreprenoriale in functie de potentialul fiecarei regiuni vizate, a fost identificat grupul tinta al acestui proiect. Participantii la programe similare implementate cu succes in Italia au indicat beneficiile formarii de noi competente in randul membrilor inactivi ai comunitatii din zonele rurale si impactul implicarii lor in sustinerea initiativelor antreprenoriale in fiecare zona specifica.

Proiectul raspunde nevoii de introducere a un model inovativ de formare, conceput sa ofere un set de competente necesar pentru sustinerea initiativelor antreprenoriale la nivelul economiei non-agricole rurale, conceptualizarea si planificarea unei intreprinderi, identificarea si atragerea resurselor necesare. In acelasi timp, proiectul raspunde cerintelor de dezvoltare antreprenoriala in functie de potentialul fiecarei zone prin asistenta si consiliere specifice initiativelor individuale locale.

Toate activitatile din proiect, dedicate formarii persoanelor inactive din mediul rural, sunt dezvoltate si implementate astfel incat sa-i sustina pe acestia pe durata si dupa finalizarea proiectului sa informeze si sa asiste mai departe initiativele antreprenoriale in zona, sa atraga resursele necesare pentru stimularea continua a competentelor antreprenoriale si dezvoltarea sustinuta a intreprinderilor si activitatilor non-agricole.

In plus, proiectul angreneaza schimburi de bune practici cu partenerii transnationali, atat la nivelul implementarii programului de formare, cat si al expunerii participantilor la studii de caz reale, menite sa le ofere acestora accesul la modele similare, la informatii, resurse si retele sociale care sa faciliteze integrarea lor intr-o economie activa.

 

Prin acest proiect se va oferi un program de formare complet, destinat dezvoltarii competentelor antreprenoriale dar si competentelor specifice unei ocupatii active, introducind un format nou, neacoperit pana in prezent, compus din cursuri in aula, simulari practice si studii de caz, formare la distanta si schimburi de bune practici.

Tinind cont de numarul mare de persoane tinere inactive si cele ocupate in agricultura de subzistenta, precum si nevoia de diversificare a economiei in zonele rurale, investitia in formarea competentelor in special a celor antreprenoriale pentru sustinerea activitatilor non-agricole este indispensabila. Valoarea adaugata a proiectului este constituita pe de o parte de implicarea partenerilor transnationali cu o vasta experienta anterioara in formarea competentelor antreprenoriale in zonele rurale si pe de alta parte in programe de asistenta si consiliere in dezvoltarea initiativelor in sectorul non-agricol.

Numarul de operatori formati (75) si numarul ore investit in programul de formare: cursul in aula (160), workshops, simulari si studii de caz (40), formare la distanta (60), schimburi de bune practici cu partenerii transnationali (40), noile materiale de curs dezvoltate specific pe profil antreprenorial aduc o valoare adaugata seminificativa la rezultatele proiectului.

 

In plus, vor fi create centre de orientare/informare in fiecare judet (31) din regiunile cuprinse in proiect, coordonate de operatori formati in proiect (31), care asigura asistenta si consiliere initiativelor locale de dezvoltare antreprenoriala, prin angajarea unui numar de ore de consultanta (1550) cu specialisti si experti in domenii specifice. Cu efect si pentru grupul tinta se evidentiaza cresterea sensibila a competentelor si capacitatilor profesionale care vor putea fi ulterior certificate la nivel national si care va permite fiecaruia sa obtina o integrare activa pe piata muncii si sa se adapteze intr-un mod mai flexibil la schimbarle impuse de dezvoltarea sectorului tertiar. Toate activitatile vor fi derulate in mod gratuit pentru toti participantii.

 

 

Caracteristici pe scurt :

 

1. co-finantat din POSDRU
2. durata: 36 de luni (01.12.2010 - data de incepere) si se desfasoara in regiunile: Centru Nord-Est Nord-Vest Sud-Est Sud-Muntenia
3. Obiectivul general:
Proiectul urmareste dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin actiuni de formare si de consiliere care sa asiste forta de munca neocupata in crearea de noi intreprinderi si sprijinirea procesului de restructurare prin reducerea agriculturii de subzistenta. Prin dezvoltarea unor competente antreprenoriale se creeaza oportunitati de dezvoltare sustenabile pe termen lung, cu impact asupra sectorului tertiar si ocuparii active din mediul rural.
4. Obiective specifice:
    Obiectiv specific 1 : Definirea modelului de interventie bazat pe studii cantitative si calitative cu implicarea reprezentantilor la nivel local si transferul de bune practici prin intermediul partenerilor transnationali.
    Obiectiv specific 2 : Formarea de operatori pentru a dobandi capacitatea necesara sa implementeze actiuni de stimulare a culturii antreprenoriale si dezvoltare durabila in zonele agricole selectate.
    Obiectiv specific 3 : Organizare de birouri de informare/orientare in regiunile vizate, crearea de oportunitati pentru ocuparea activa a fortei de munca si crearea de intreprinderi pentru dezvoltare economica in mediul rural. 
    Obiectiv specific 4 : Asocierea formarii profesionale cu consultanta de specialitate in cadrul birourilor de informare pentru dezvoltarea unor structuri de servicii de asistenta pe termen lung, in formarea competentelor antreprenoriale in randul populatiei rurale.
    Obiectiv specific 5 : Vizarea sustenabilitatii birourilor de informare si a activitatilor de consiliere/orientare prin cresterea constientizarii in zonele rurale privind importanta suportului in crearea de oportunitati antreprenoriale in sectorul serviciilor si sanse de incadrare pe piata muncii.
    Obiectiv specific 6 : Promovarea egalitatii de sanse pentru categoriile sociale neocupate din zonele rurale, tineri, femei sau persoane de varsta medie prin crearea de competente aplicabile in cadrul unor afaceri personale, de familie, intreprinderi si afaceri mici.

 

5. Proiectul se adreseaza mediului rural si, aici este vorba atat de persoane neocupate cat si autoritati locale si alti factori locali interesati.

6. Proiectul nu a mai fost comunicat catre presa pana acum ;

7. A.Co.R., prin reprezentantii ei, are ceva relatii cu “Antena satelor”, OTV, si ceva publicatii romanesti in Italia (3 dintre partenerii A.Co.R. in proiect sunt din Italia)

 

 

 
Free business joomla templates