Centrul Rural European de Studii și Cooperare

Asociaţia CENTRUL RURAL EUROPEAN DE STUDII ŞI COOPERARE - CRESC a luat fiinţă în ianuarie 2007 la iniţiativa unui grup de tineri pentru susţinerea și dezvoltarea sectorului rural. Echipa este formată din specialisti în domeniul agricol, învatamant, cercetare, afacerii şi finanţe,

Viziunea: Crearea unui mediu în care spaţiul rural european sa fie motorul UE. Recunoaşterea, promovarea, reprezentarea şi apărarea drepturilor legitime şi intereselor populatiei rurale.

Misiunea: Oferirea de oportunitaţi oamenilor sa se întoarca în spaţiul rural pentru dezvoltarea personala şi profesionala.

Valorile: Prietenie, responsabilitate, integritate, democraţie, compasiune.

Credem ca prin energia care ne caracterizează vârsta, ideile inovatoare, punerea în practică a proiectelor şi activităţiilor noastre putem sa facem CEVA! ORICE! pentru dezvoltarea Romaniei şi implicit a Europei.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI - acoperă aspecte economice, tehnice, juridice, fiscale, ecologice pentru dobandirea cunostintelor teoretice si practice în vederea realizării scopului ei:

- Cooperarea în interesul fermierilor şi lucrătorilor cu organisme, instituţii, autorităţi ale statului, companii şi societăţi comerciale interesate de realizarea unor programe/acţiuni specifice mediului rural, consolidarea mediului de afaceri regional şi local;

- Recunoaşterea, promovarea, reprezentarea şi apărarea drepturilor legitime şi intereselor specifice fermierilor;

- Prevenirea excluderii sociale şi a marginalizării fermierilor din mediul rural prin pregătirea şi perfecţionarea acestora la nivelul cerinţelor profesionale interne şi internaţionale;

- Cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale, istorice şi naturale ale mediului rural, adevărate tradiţii ale satului românesc;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi a lucrătorilor în managementul general al exploataţiei pentru producţia pe ramuri din agricultură şi gospodăriile agroturistice;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi a lucrătorilor pentru dezvoltarea competenţelor privind managementul producţiei, prelucrării şi marketingului produselor agricole, vegetale, piscicole, creşterea animalelor, şi inclusiv, managementul calităţii;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi a lucrătorilor pentru dezvoltarea competenţelor privind diversificarea activităţilor economice care să le genereze activităţi multiple şi venituri alternative;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi lucrătorilor pentru dezvoltarea competenţelor privind metodele agricole destinate să protejeze şi mentină peisajul rural ( agricultură ecologică, biodiversitate şi protecţia solului).

- Pregatirea profesională a fermierilor şi lucrătorilor pentru managementul asociaţiilor, pentru valorificarea şi marketingul produselor agricole, silvice şi piscicole.

 

Normal 0 false false false RO ZH-CN X-NONE

                                 

 

Asociaţia CENTRUL RURAL EUROPEAN DE STUDII ŞI COOPERARE - CRESC a luat fiinţă în ianuarie 2007 la iniţiativa unui grup de tineri pentru susţinerea și dezvoltarea sectorului rural. Echipa este formată din specialisti în domeniul agricol, învatamant, cercetare, afacerii şi finanţe,

Viziunea: Crearea unui mediu în care spaţiul rural european sa fie motorul UE. Recunoaşterea, promovarea, reprezentarea şi apărarea drepturilor legitime şi intereselor populatiei rurale.

Misiunea: Oferirea de oportunitaţi oamenilor sa se întoarca în spaţiul rural pentru dezvoltarea personala şi profesionala.

Valorile: Prietenie, responsabilitate, integritate, democraţie, compasiune.

Credem ca prin energia care ne caracterizează vârsta, ideile inovatoare, punerea în practică a proiectelor şi activităţiilor noastre putem sa facem CEVA! ORICE! pentru dezvoltarea Romaniei şi implicit a Europei.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI - acoperă aspecte economice, tehnice, juridice, fiscale, ecologice pentru dobandirea cunostintelor teoretice si practice în vederea realizării scopului ei:

- Cooperarea în interesul fermierilor şi lucrătorilor cu organisme, instituţii, autorităţi ale statului, companii şi societăţi comerciale interesate de realizarea unor programe/acţiuni specifice mediului rural, consolidarea mediului de afaceri regional şi local;

- Recunoaşterea, promovarea, reprezentarea şi apărarea drepturilor legitime şi intereselor specifice fermierilor;

- Prevenirea excluderii sociale şi a marginalizării fermierilor din mediul rural prin pregătirea şi perfecţionarea acestora la nivelul cerinţelor profesionale interne şi internaţionale;

- Cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale, istorice şi naturale ale mediului rural, adevărate tradiţii ale satului românesc;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi a lucrătorilor în managementul general al exploataţiei pentru producţia pe ramuri din agricultură şi gospodăriile agroturistice;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi a lucrătorilor pentru dezvoltarea competenţelor privind managementul producţiei, prelucrării şi marketingului produselor agricole, vegetale, piscicole, creşterea animalelor, şi inclusiv, managementul calităţii;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi a lucrătorilor pentru dezvoltarea competenţelor privind diversificarea activităţilor economice care să le genereze activităţi multiple şi venituri alternative;

- Pregătirea profesională a fermierilor şi lucrătorilor pentru dezvoltarea competenţelor privind metodele agricole destinate să protejeze şi mentină peisajul rural ( agricultură ecologică, biodiversitate şi protecţia solului).

- Pregatirea profesională a fermierilor şi lucrătorilor pentru managementul asociaţiilor, pentru valorificarea şi marketingul produselor agricole, silvice şi piscicole.

 

                                                                                                                                                          

 
Free business joomla templates