Stabilirea obiectivelor cercetării

Activitatea de cercetare are ca obiectiv definirea unui model integrat de măsuri pentru stimularea ocupării în zonele rurale şi formarea forţei de muncă neocupate sau ocupate în agricultura de subzistenţă şi de a propune un plan pentru facilitarea procesului de informare şi consultanţă în susţinerea iniţiativelor antreprenoriale.


Obiective generale

1. Cunoaşterea contextului economico-social (regional, comunitar, familial) al grupurilor ţintă investigate în vederea diagnosticării nevoilor de ocupare, a barierelor, resurselor şi oportunităţilor de susţinere şi stimulare a dezvoltării personale, profesionale şi antreprenoriale;

2. Analiza sistematică a potenţialului socio-economic la nivel regional/zonal, în vederea identificării particularităţilor din regiunile studiate şi integrării acestora într-un cadru general descriptiv care să facilitateze valorificarea soluţiilor inovatoare în domeniul antreprenorial, schimbul de experienţe şi bune practici;

3. Conştientizarea problemelor, nevoilor, resurselor şi oportunităţilor vizând ocuparea activă a populaţiei considerate pentru analiză;

4. Identificarea nevoilor de ocupare, formare şi instruire a populaţiei (potenţial) active la nivel rural, în raport cu competenţele, posibilităţile şi resursele deţinute ce pot fi activate în vederea găsirii unui loc de muncă şi/sau angrenării în activităţi generatoare de venituri ;

 

Obiective specifice

  1. 1.Realizarea unei tipologii a problemelor/ factorilor ce împiedică dezvoltarea/creşterea socio-economică din ariile investigate (regiune, judeţ, comună);
  2. 2.Identificarea ponderii persoanelor implicate în agricultură şi în alte activităţi non agricole, a tipurilor de activităţi asociale (agricole, nonagricole) pentru a determina distribuţia populaţiei investigate pe aceste categorii de activitate şi a evidenţia distinct tipurile de practici agricole preponderante la nivel regional şi/ sau judeţean;
  3. 3.Inventarierea şi tipologizarea tipurilor şi formelor de activităţi generatoare de venituri existente în zona rurală (particularizare locală şi repere regionale);
  4. 4.Investigarea barierelor şi a factorilor motivaţionali ce determină nivelurile de interes, disponibilitate şi participare a grupului ţintă şi actorilor locali la accesarea resurselor (informaţionale, de cunoaştere şi relaţionare etc.) utile în dezvoltarea antreprenorială/ derularea unor activităţi generatoare de venituri;
  5. 5.Măsurarea gradului de acceptare a implementării unui program de formare profesională în vederea angajării sau iniţierii unei afaceri proprii;
  6. 6.Identificarea cerinţelor şi a calităţilor necesare găsirii unui loc de muncă / iniţierii unei afaceri (cunoştinţe, competenţe, calificări) şi a modalităţilor de accesare (pentru job/ deschiderea unei afaceri).
 
Free business joomla templates